Г.В. Дзяк, Е.Л. Колесник. Пружно-еластичні властивості артеріальної стінки залежно від віку в чоловіків з артеріальною гіпертензією

Мета роботи – вивчити вікові особливості пружно-еластичних властивостей артеріальної стінки у хворих на гіпертонічну хворобу.

Матеріал і методи. Обстежено 90 чоловіків віком 18–69 років, які страждають на гіпертонічну хворобу І та ІІ стадії. На момент проведення дослідження жоден із пацієнтів не приймав антигіпертензивну та ліпідознижувальну терапію. Залежно від віку пацієнтів рандомізовано на групи за десятиліттями. Вимірювали периферичний артеріальний тиск (АТ) і показники пружно-еластичних властивостей артеріальної стінки.

Результати. Зареєстровано лінійне наростання рівня центрального систолічного (ЦСАТ) і пульсового (ЦПАТ) АТ, швидкості поширення пульсової хвилі (ШППХ) та індексу аугментації (AІx) зі збільшенням віку. Найбільш значуще вік був асоційований з підвищенням ЦСАТ (r=0,58; Р<0,05), ЦПАТ (r=0,49; Р<0,05), а також величиною AIx (r=0,69; Р<0,05) і ШППХ (r=0,56; Р<0,05) в аорті. ШППХ була тісно пов’язана з офісним рівнем систолічного та діастолічного АТ уже в осіб віком менше 40 років, а в 50 років відповідала критеріям субклінічного ураження судинної стінки як органа-мішені та поєднувалася з підвищенням ЦСАТ і ЦПАТ в аорті. Висновки. Характер виявлених змін свідчить про значне збільшення ЦСАД, ЦПАТ та ШППХ у хворих на артеріальну гіпертензію вже у віці 40–49 років, що означає погіршення жорсткості артеріальної стінки і збільшення серцево-судинного ризику.

Повний текст статті