О.Й. Жарінов, В.В. Студнікова, О.П. Надорак, К.О. Міхалєв, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров.Ранні ускладнення після операції аортокоронарного шунтування в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і супутнім цукровим діабетом

Мета роботи – оцінити клінічні особливості та ранні післяопераційні ускладнення в пацієнтів із цукровим діабетом (ЦД), у яких здійснювали операцію аортокоронарного шунтування (АКШ). У зрізовому одноцентровому дослідженні ретроспективно проаналізували дані, отримані при клініко-інструментальному обстеженні пацієнтів з ішемічною хворобою серця (n=301), відібраних для проведення операції АКШ: 257 чоловіків і 44 жінки віком 29–84 років (у середньому (61±9) років). У всіх хворих оцінювали загальноклінічні, лабораторні показники, здійснювали ехокардіографічне дослідження і коронаровентрикулографію. ЦД 2-го типу реєстрували у 72 (23,9 %) пацієнтів. Групи хворих із супутнім ЦД та без нього, відібраних для хірургічної реваскуляризації міокарда, не відрізнялися за більшістю характеристик структурно-функціонального стану міокарда і ступенем вираження атеросклерозу вінцевих артерій. Незважаючи на це, в пацієнтів із ЦД спостерігали значуще більші показники тривалості штучного кровообігу та післяопераційної інотропної підтримки, а в ранній післяопераційний період у них частіше реєстрували нефропатію. Необхідні спеціальні дослідження з метою визначення шляхів профілактики ниркових ускладнень при виконанні операції АКШ у пацієнтів із супутнім ЦД.

Повний текст статті