Редакційна Колегія

Головний редактор: В. О. Шумаков, д. мед. н., проф. ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ

Заступник головного редактора: Л. Г. Воронков, д. мед. н., проф. ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ

Відповідальний секретар: О. Й. Жарінов, д. мед. н., проф. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Редакційна колегія

К. М. Амосова, д. мед. н., проф., член-кор. НАМН України. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

В. В. Братусь, д. мед. н., проф. ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ

І. М. Ємець, д. мед. н., проф. ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Київ

В. М. Коваленко, д. мед. н., проф., академік НАМН України. ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ

В. М. Корнацький, д. мед. н., проф. ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ

В. В. Лазоришинець, д. мед. н., проф., академік НАМН України. ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», Київ

М. І. Лутай, д. мед. н., проф. ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ

О. І. Мітченко, д. мед. н., проф. ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ

О. Г. Несукай, д. мед. н., проф. ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ

В. З. Нетяженко, д. мед. н., проф., член-кор. НАМН України. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

О. М. Пархоменко, д. мед. н., проф., член-кор. НАМН України. ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ

Є. П. Свіщенко, д. мед. н., проф. ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ

О. С. Сичов, д. мед. н., проф. ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ

Ю. М. Сіренко, д. мед. н., проф. ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ

І. П. Смирнова, д. мед. н., проф. ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ

Ю. М. Соколов, д. мед. н., проф., член-кор. НАМН України. ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ

Т. В. Талаєва, д. мед. н., проф. ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ

Б. М. Тодуров, д. мед. н., проф., член-кор. НАМН України. ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ

М. К. Фуркало, д. мед. н., проф. ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ

В. Й. Целуйко, д. мед. н., проф. Харківська медична академія післядипломної освіти

Редакційна рада:

О. Я. Бабак, д. мед. н., проф. ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», Харків

І. П. Вакалюк, д. мед. н., проф. Івано-Франківський національний медичний університет

В. А. Візир, д. мед. н., проф. Запорізький державний медичний університет

В. І. Волков, д. мед. н., проф. ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», Харків

Т. І. Гавриленко, д. мед. н. ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ

О. С. Гавриш, д. мед. н., проф. ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ

В. К. Гринь, д. мед. н., проф., академік НАМН України. ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України»

І. Гусак , д. мед. н., проф. (Морістаун, Нью-Джерсі)

М. М. Долженко, д. мед. н., проф. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Є. Ф. Заремба, д. мед. н., проф. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Д. Д. Зербіно, д. мед. н., проф., академік НАМН України. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Ю. А. Іванів, д. мед. н., проф. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

О. А. Коваль, д. мед. н., проф. «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Дніпро

О. В. Коркушко, д. мед. н., проф., академік НАМН України. ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ

О. Лаучавічус, д. мед. н., проф. Інститут кардіології (Вільнюс)

В. Г. Лизогуб, д. мед. н., проф. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Київ)

Р. Г. Оганов, д. мед. н., проф. Центр профілактичної медицини (Москва)

М. І. Попович, д. мед. н., проф. Інститут кардіології (Кишинів)

М. В. Рішко, д. мед. н., проф. Ужгородський національний університет

Н. М. Середюк, д. мед. н., проф. Івано-Франківський національний медичний університет

В. К. Сєркова, д. мед. н., проф. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

В. К. Тащук, д. мед. н., проф. Буковинський державний медичний університет, Чернівці

М. Тендера, д. мед. н., проф. Інститут кардіології (Катовіце)

А. В. Токар, д. мед. н., проф. Інститут геронтології НАМН України (Київ)

С. В. Федьків, д. мед. н. ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ

В. Г. Чумбурідзе, д. мед. н., проф. Інститут кардіології (Тбілісі)

М. І. Швед, д. мед. н., проф. Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

М. І. Яблучанський, д. мед. н., проф. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна