Л.І. Васильєва, О.С. Калашникова, В.Г. Дзяк.Ефективність та безпечність електричної кардіоверсії у хворих з фібриляцією передсердь

Мета – оцінити ефективність та безпечність електричної кардіоверсії (ЕКВ) у хворих з персистентною формою фібриляції передсердь (ФП). У дослідження залучено 133 пацієнтів з персистентною неклапанною ФП, яким було заплановано ЕКВ. Встановлено високу частоту тромбозу вушок обох передсердь у пацієнтів із персистентною неклапанною ФП з високим серцево-судинним ризиком після 4 тиж ефективної антикоагулянтної підготовки до відновлення ритму. Вперше визначено клінічні та ехокардіографічні чинники, пов’язані з формуванням та організацією тромбів. Тривалість антикоагулянтної терапії перед плановим відновленням ритму методом ЕКВ необхідно визначати за ступенем організації тромбів у вушках передсердь. У пацієнтів із персистентною формою ФП з високим серцево-судинним ризиком та наявністю організованих тромбів за даними черезстравохідної ехокардіографії при проведенні ЕКВ на тлі антикоагулянтної терапії нормалізаційних тромбоемболій не спостерігали.

Повний текст статті