О.Й. Жарінов, В.О. Куць, Г.П. Вєрєжнікова, Н.О. Мохначова.Електрокардіографічна діагностика синдромів передчасного збудження шлуночків.

Розглянуто принципи електрокардіографічної діагностики синдромів передчасного збудження шлуночків. Наведено сучасну класифікацію додаткових шляхів проведення імпульсів та зумовлених ними синдромів преекзитації, описано характерні електрокардіографічні ознаки синдрому Вольфа – Паркінсона – Уайта, критерії його диференціальної діагностики з іншими захворюваннями. На клінічних прикладах проаналізовано можливості та обмеження сучасних алгоритмів визначення локалізації додаткових шляхів проведення. Систематизовано найбільш поширені види пароксизмальних тахікардій, які виникають при синдромах преекзитації, звернуто увагу на зменшення ролі медикаментозного лікування та пріоритет катетерних втручань.

Повний текст статті