С.М. Кожухов, Ю.В. Корнацький, О.М. ПархоменкоЕлектрофізіологічні властивості міокарда у хворих з гострим інфарктом міокарда зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка.

Мета – порівняти електрофізіологічні властивості міокарда у хворих з гострим інфарктом міокарда (ГIМ) зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, ускладненим гострою серцевою недостатністю (ГСН) II–III класу за Killip. Досліджено дані 528 хворих з ГІМ із зубцем Q. Використовували неінвазивні маркери негомогенності деполяризації і реполяризації, маркери короткотривалої варіабельності ритму серця та пізні потенціали шлуночків. Маркери негомогенності деполяризації (QRScD) та негомогенності реполяризації (JTcD) були вищими в групі пацієнтів з ГСН, ніж у контрольній (QRScD – на 41%, Р<0,05, і JTcD – на 32%, Р<0,001), а маркер короткотривалої варіабельності ритму серця був нижчим у групі з ГСН (на 34% порівняно з контролем, Р<0,01). Також хворі з ГСН мали більшу частоту пізніх потенціалів шлуночків, порівняно з контролем.

Повний текст статті