О.І. Мітченко, А.Г. Корнацька, В.Ю. Романов, О.В. Сопко.Функція ендотелію та товщина комплексу інтима – медіа у жінок з метаболічним синдромом на тлі полікістозу яєчників.

Мета роботи – оцінити ранні маркери атеросклерозу, а саме ендотелійзалежну вазодилатацію плечової артерії та товщину комплексу інтима – медіа (КІМ) сонних артерій, у жінок із синдромом полікістозу яєчників (СПКЯ). Обстежено 90 жінок репродуктивного віку із СПКЯ (віком у середньому (29,1±1,4) року), яких було розподілено на клінічні групи залежно від індексу маси тіла та наявності метаболічного синдрому (МС). Також у дослідження увійшло дві групи порівняння – 15 жінок з МС без СПКЯ та 30 практично здорових жінок, зіставних за віком. Встановлено наявність ендотеліальної дисфункції у 71,1 % жінок із СПКЯ. При поєднанні СПКЯ та МС зниження ендотелійзалежної вазодилатації плечової артерії спостерігали вдвічі частіше, ніж у групі МС без СПКЯ, і в 10 разів, ніж у групі здорових жінок. Незалежними предикторами виникнення дисфункції ендотелію були інсулінорезистентність та гіперандрогенія. Більш значущим для формування ендотеліальної дисфункції та потовщення КІМ сонних артерій у хворих із СПКЯ є не зростання маси тіла, а поява абдомінального ожиріння із супутніми метаболічними розладами.

Повний текст статті