О.С. Гавриш, Н.В. Шульц, О.Л. Кіндзерська, С.І. ДорофеєваЕнергетичне забезпечення міокарда при хронічній серцевій недостатності некоронарогенного генезу.

Порушення енергетичного забезпечення функції скоротливого міокарда вивчали на моделі хронічної серцевої недостатності, створеної на кролях повторними ін’єкціями субтоксичних доз адреналіну і кофеїну. Дослідження виконано з використанням гістологічних, гістоензимохімічних методик, електронної мікроскопії і морфометрії. У кардіоміоцитах шлуночків вивчали вміст і розподіл глікогену, активність ключових ензимів гліколізу, циклу Кребса і окисно-відновлювального ланцюга, морфофункціональний стан мітохондрій з визначенням кількості лабільних функціональних контактів (коефіцієнта асоціативності) цих органел. Встановлено, що порушення аеробного і анаеробного шляхів відтворення макроергічних фосфатів поєднуються з достовірними змінами коефіцієнта асоціативності, явищами оксидантного стресу, альтеративними змінами органел, у тому числі – пошкодженнями мітохондрій кардіоміоцитів, здатними ініціювати їх апоптоз.

Повний текст статті