Н.Ю. Осовська, О.О. Кавацюк Етіологічні чинники та структурні особливості аневризми аорти у пацієнтів різного віку

Розшарування аорти – одне із найнебезпечніших ускладнень аневризми аорти, що при своєму розвитку зумовлює високу летальність. Необхідність своєчасної діагностики та раннього лікування вимагає вивчення додаткових факторів, асоційованих із аневризмою аорти, які можуть бути предикторами розшарування, що дозволить оцінити ризик його розвитку, чіткіше визначити тактику ведення пацієнтів та оцінити потребу раннього оперативного втручання. У статті наведено огляд літератури, присвяченої вивченню аневризми аорти та її ускладнень, що відображає сучасні погляди на стан проблеми. Розглянуто механізми виникнення аневризми аорти та її ускладнень, відмінності етіології та структурних особливостей аневризми аорти у пацієнтів різного віку.

Повний текст статті