У.П. Черняга-Ройко, О.Й. Жарінов, М.С. Сороківський, А.В. Акер, Н.С. Павлик, Д.В. Ройко.Оцінка ефективності комбінованого препарату глюконової кислоти при додатковому застосуванні з аміодароном у пацієнтів з персистентною фібриляцією передсердь.

Мета роботи – оцінити вплив комбінованого препарату глюконової кислоти при додатковому застосуванні з аміодароном на частоту відновлення синусового ритму і рецидиви аритмії в пацієнтів з персистентною формою фібриляції передсердь (ФП). Ретроспективно проаналізовано результати обстеження та лікування 86 хворих. У досліджуваній групі (n=54) додатково до аміодарону призначали комбінований препарат солей магнію та калію 2,3,4,5,6-пентагідроксикапронової (глюконової) кислоти. У контрольній групі (n=32) досліджуваний препарат не застосовували. Синусовий ритм було відновлено у 56 пацієнтів (65,1 % залучених у дослідження), у тому числі в 41 – з досліджуваної групи (75,9 % пацієнтів цієї групи) і 15 – з контрольної групи (відповідно 6,9 %). У випадку відновлення синусового ритму через 3–5 днів у всіх пацієнтів здійснювали холтерівське моніторування ЕКГ. Кількість надшлуночкових та шлуночкових екстрасистол у порівнюваних групах достовірно не відрізнялася. Втім, у пацієнтів, які приймали досліджуваний препарат, було менше парних надшлуночкових екстрасистол і епізодів ФП, що дозволяє припускати менший ризик виникнення рецидиву персистентної ФП. Отже, застосування комбінованого препарату глюконової кислоти дозволило підвищити ефективність медикаментозної кардіоверсії аміодароном у пацієнтів із персистентною ФП, асоціювалося з меншою кількістю парних надшлуночкових екстрасистол і коротких пароксизмів ФП після кардіоверсії.

Повний текст статті