K.Е. Farsalinos, F. Cibella, P. Caponnetto, D. Campagna, J.B. Morjaria, E. Battaglia, M. Caruso, C. Russo, R. Polosa. Вплив обмеження і відмови від тривалого попереднього куріння на артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень у курців, які перейшли на використання електронних систем доставки нікотину

Мета роботи – вивчити і порівняти вплив обмеження і відмови від куріння на рівень артеріального тиску (АТ) і частоту серцевих скорочень (ЧСС) у практично здорових дорослих курців, які перейшли на альтернативне джерело нікотину.
Матеріал і методи. У проспективне (тривалістю 12 міс) рандомізоване контрольоване (9 візитів) дослідження залучено 300 учасників, розділених на три групи. У групі І (n=100) використовували електронні сигарети (ЕС), що містять 2,5 % нікотину; в групі ІІ (n=100) – ЕС, що містять 1,8 % нікотину; в групі ІІІ (n=100) – ЕС, що не містять нікотину. При кожному візиті визначали рівень монооксиду вуглецю в повітрі, що видихається (контроль використання сигарет). Вимірювали АТ, ЧСС і масу тіла, визначали фенотип куріння.
Результати. Припинення учасниками дослідження використання звичайних сигарет класифікували як відмову від куріння; зменшення кількості сигарет, що викурюються, на 50 % і більше класифікували як обмеження куріння. У 66 учасників дослідження виявили підвищений рівень АТ при початковому обстеженні. Через 52 тиж у цих осіб реєстрували статистично значуще зниження АТ. Встановлено зв’язок ступеня зміни АТ з фенотипом куріння – в учасників, які відмовилися від куріння, зниження систолічного АТ було виражене більшою мірою, ніж у осіб, які обмежили куріння. Зміна маси тіла залежить від фенотипу куріння: відзначили невеликий приріст маси тіла в осіб, які відмовилися від куріння.
Висновки. Отримані дані про зниження АТ, особливо в осіб з високим АТ на початку, дають підстави вважати, що ЕС – менш шкідлива альтернатива курінню сигарет.

Повний текст статті