K.E. Farsalinos, D. Tsiapras, S. Kyrzopoulos, M. Savvopoulou, V. Voudris. Зміни артеріального тиску, частоти серцевих скорочень і діастолічної функції лівого шлуночка серця в умовах гострої проби з використанням традиційних сигарет і електронних систем доставки нікотину

Мета роботи – вивчити і порівняти в гострій пробі вплив викурювання традиційної сигарети і використання електронних систем доставки нікотину (ЕСДН) на деякі показники гемодинаміки і діастолічну функцію лівого шлуночка серця.
Матеріал і методи. Ехокардіографічне дослідження проведено у 36 здорових осіб, які курять (віком
(36±5) років), до і після викурювання однієї сигарети і 40 осіб, що використовують електронні сигарети – ЕС (віком (35±5) років), до і після використання ЕС з концентрацією нікотину 11 мг/мл протягом 7 хв. Визначали діастолічні швидкості на мітральному клапані (E, A), їх відношення (E/A), час сповільнення раннього діастолічного наповнення (DT), час ізоволюмічного розслаблення (IVRT) і показник IVRT, коригований за частотою серцевих скорочень (IVRTc), максимальну систолічну швидкість потоку (Sm) і діастолічні швидкості потоку (Em, Am). Обчислювали індекс продуктивності міокарда (ІПМ, ІПМt). Вимірювали також показники поздовжньої деформації – максимальну швидкість загального (GS), систолічного (SRs) і діастолічного (SRe, SRa) напруження.
Результати. Відмінностей щодо показників початкового стану гемодинаміки і діастолічної функції лівого шлуночка між групами не відзначили. У групі застосування ЕСДН після використання ЕС не виявили змін вимірюваних показників. У групі курців відзначили подовження IVRT і IVRTc, зниження Em і SRe, а також збільшення після куріння показників ІПМ і ІПМt. У групі застосування ЕСДН після використання ЕС показники Em (P=0,032) і SRe (P=0,022) були більшими, а IVRTc (P=0,011), ІПМ (P=0,001) і ІПМt (P=0,019) – меншими, ніж у групі курців. Описані відмінності були статистично значущими навіть після аналізу з урахуванням змін частоти серцевих скорочень і артеріального тиску.
Висновки. При проведенні гострої проби з курінням однієї сигарети відзначили сповільнення розслаблення міокарда, в той час як використання ЕС не має негайного впливу на вимірювані показники. Роль ЕС у зниженні шкоди тютюнопаління слід вивчити більш детально з метою визначити, чи можливо, що заміна куріння на використання ЕС може мати тривалий сприятливий вплив на стан здоров’я курців.

Повний текст статті