C. Farsang, від імені дослідників PICASSO. Ефективність і переносимість фіксованої комбінації периндоприлу та індапаміду в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу: дослідження PICASSO

Поєднання артеріальної гіпертензії (АГ) та цукрового діабету (ЦД) 2-го типу ускладнює контроль артеріального тиску (АТ) і суттєво підвищує серцево-судинний ризик. PICASSO – відкрите, обсерваційне дослідження в умовах реальної клінічної практики за участю 9257 пацієнтів з АГ, в яких антигіпертензивна терапія виявилася неефективною і була замінена на прийом фіксованої комбінації периндоприлу 10 мг та індапаміду 2,5 мг. У цьому субаналізі проаналізовано зміни АТ і лабораторних показників у 2762 пацієнтів з АГ та ЦД 2-го типу або переддіабетом. Через 3 міс лікування спостерігали статистично значуще зниження офісного АТ у загальній когорті пацієнтів (Р<0,001). Відзначено також достовірне зниження амбулаторного АТ (n=93). У пацієнтів, які попередньо отримували інгібітор ангіотензинперетворювального ферменту та гідрохлоротіазид або блокатор рецепторів ангіотензину ІІ та гідрохлоротіазид, показники середньодобового АТ знизилися відповідно на (23,4±13,9)/(11,5±9,7) і (22,3±8,7)/(10,4±13,2) мм рт. ст. (Р<0,001). Лікування переносилося задовільно, і зміна терапії на прийом периндоприлу та індапаміду асоціювалася з поліпшенням лабораторних показників. Результати цього субаналізу свідчать про те, що застосування фіксованої комбінації периндоприлу 10 мг та індапаміду 2,5 мг може бути рутинною практикою в пацієнтів із ЦД 2-го типу, в яких лікування іншими антигіпертензивними препаратами виявилося неефективним.

Повний текст статті