С.В. Федьків, С.С. Теличкун. Магнітно-резонансна візуалізація в діагностиці ішемічного ураження міокарда лівого шлуночка.

Здійснено огляд літератури, присвяченої ролі магнітно-резонансної візуалізації (МРВ) в діагностиці ішемічного ушкодження міокарда лівого шлуночка. Описано принципи отримання та оцінки зображень при використанні різних методик МРВ: Т1, Т2-зважені зображення з візуалізацією структур серця, МРВ з контрастним посиленням (перфузійна МРВ, відтерміноване контрастування), МРВ з фармакологічним навантаженням, кіно-МРВ. Приділено особливу увагу сегментарному аналізу міокарда лівого шлуночка, оцінці гібернованого міокарда при МРВ, оцінці позаклітинного простору в режимі Т1-зважених зображень.

Повний текст статті