С.В. Федьків, В.С. Танасічук. Використання мультидетекторної комп’ютерної томографії для оцінки атеросклеротичного ураження вінцевих артерій у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та супутніми захворюваннями

Мета – вивчити можливості мультидетекторної комп’ютерної томографії (МДКТ) для оцінки атеросклеротичного ураження вінцевих артерій у хворих на ішемічну хворобу серця із супутніми цукровим діабетом (ЦД) та хронічною хворобою нирок (ХХН). Представлено результати МДКТ-дослідження, проведеного у 86 пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця та стабільною стенокардією. Серед них 36 осіб мали супутні захворювання: 15 – ЦД 2-го типу, 21 – ХХН. Встановлена висока діагностична ефективність МДКТ для діагностики кальцинозу вінцевих артерій та виявлення гемодинамічно значущих стенозів вінцевих артерій, порівнянна з такою селективної коронаровентрикулографії (чутливість – 87,5 %, специфічність – 95,4 %, точність – 93,7 %). Виявлено значніші атеросклеротичні зміни вінцевих артерій у хворих на ІХС із супутніми ЦД 2-го типу та ХХН.

Повний текст статті