А.В. Руденко, О.І. Мітченко, Ю.В. Панічкін, В.Ю. Романов, М.М. Гельмедова, В.В. Гутовський.Динамічне спостереження за хворими з множинним атеросклерозом вінцевих артерій після операції аортокоронарного шунтування.

Мета роботи – провести комплексну оцінку динаміки факторів ризику та даних ангіографії у хворих на ішемічну хворобу серця з множинним атеросклерозом вінцевих артерій після операції аортокоронарного шунтування за даними спостереження протягом одного року. Обстежено 102 пацієнти з ішемічною хворобою серця та множинним атеросклерозом вінцевих артерій. Повторне розширене обстеження виконали 73 пацієнтам, з яких згоду на проведення контрольної коронаровентрикулографії дали 62. За результатами повторних обстежень було сформовано три групи для аналізу залежно від прихильності до лікування: 1-ша група (n=22) – з високою прихильністю; 2-га група (n=36) – із середньою прихильністю; 3-тя група (n=15) – пацієнти, що повністю припинили лікування за власним бажанням. Виявлено, що призначення в повному обсязі виконували лише 1/3 пацієнтів, що позначилося на стані вінцевих судин через рік після операції. В 1-й групі всі показники поліпшувалися або не погіршувалися, що поєднувалося з найменшим ступенем прогресування атеросклерозу вінцевих артерій. У 2-й групі зміни були незначними з тенденцією до погіршення, прогресування атеросклерозу було середнім. У 3-й групі відбулися найбільш негативні зміни, при якісній оцінці прогресування спостерігали в 100 % випадків, при кількісній – найбільше серед усіх груп. Прогресування атеросклерозу вінцевих артерій у 2-й і 3-й групах пояснюється низькою прихильністю до лікування, збереженням звичного способу життя і навіть зниженням рухливої активності через проведене аортокоронарне шунтування та повернення до шкідливих звичок (паління). Прогресування атеросклерозу в 1-й групі, незважаючи на високу прихильність до лікування, може бути також пов’язано зі зменшенням рухливості, збереженням ожиріння з його абдомінальним варіантом та наявністю цукрового діабету.

Повний текст статті