С.М. Кожухов.Частота, клінічний перебіг та прогностичне значення постійної форми фібриляції передсердь у хворих з гострою декомпенсованою серцевою недостатністю.

Постійна форма фібриляції передсердь відіграє важливу роль у декомпенсації хронічної серцевої недостатності (СН), але на цей час існують суперечливі дані щодо взаємного впливу на такі кінцеві точки, як серцево-судинна смерть і повторна госпіталізація з приводу декомпенсації СН. У дослідження залучено 116 пацієнтів з гострою декомпенсованою СН (середній вік – (67,50±1,04) року): 62 – з фібриляцією передсердь і 54 – із синусовим ритмом. Виживання оцінювали за допомогою методу Каплана – Мейєра, як кінцеві точки використовували серцево-судинну смерть і частоту повторних госпіталізацій з приводу декомпенсації СН. Постійна форма фібриляції передсердь не асоціювалася зі збільшенням частоти виникнення кінцевих точок.

Повний текст статті