О.О. Гарміш, В.Г. Левченко, Ю.М. Сіренко, М.Р. Ікоркін. Оцінка показників запальної активності та ураження периферичних судин як маркерів серцево-судинного ризику в жінок з ревматоїдним артритом

Мета – оцінити показники запальної активності та ураження периферичних судин як маркери серцево-судинного ризику (ССР) у жінок з ревматоїдним артритом (РА). Обстежено 105 жінок зі встановленим діагнозом РА. В анамнезі фіксували статус куріння, наявність ішемічної хвороби серця та цукрового діабету. ССР оцінювали за шкалою mSCORE (низький, середній, високий та дуже високий). Для моніторингу прогресування атеросклерозу проводили ультразвукове дослідження сонних артерій із визначенням товщини комплексу інтима – медія (ТКІМ) сонних артерій – у трьох точках: у загальній сонній артерії, біфуркації, внутрішній сонній артерії при різних кутах огляду. Оцінювали морфологію комплексу інтима – медія з урахуванням пошарової диференціації, ехогенності, ущільнення та фрагментації інтими. Аналіз ССР за mSCORE залежно від віку засвідчив статистично значуще зростання його поширеності у пацієнток віком понад 45 років і суттєві відмінності за кількісним показником між пацієнтками у вікових групах 46–60 років і понад 60 років. Аналіз показників ССР залежно від наявності в пацієнток постменопаузи виявив, що у 83,3 % жінок зі збереженою репродуктивною функцією не спостерігали ССР, у 11,1 % був помірний ССР і у 5,6 % – низький. Збільшення ТКІМ та кальциноз статистично значуще рідше виявляли в пацієнток віком менше 45 років, але при цьому їх реєстрували достатньо часто, незважаючи на те, що в цій віковій групі не рекомендовано визначати ССР. У всіх жінок із ССР виявлено порушене диференціювання на шари та ехогенність, потовщену і фрагментовану інтиму судин. Потовщення великогомілкової артерії є фактором, який пов’язаний як з традиційними чинниками ССР, так і з сурогатними. Персоналізований підхід до визначення ймовірності виникнення серцево-судинних захворювань досить актуальний. Встановлено, що новими вагомими чинниками ССР є активність запального процесу при РА, наявність антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду, збільшення ТКІМ і великогомілкових артерій, порушення лінійної швидкості кровотоку у внутрішній сонній артерії на тлі збереження ролі традиційних факторів, таких як підвищення рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності та наявність постменопаузи.

Повний текст статті