О.С. Гавриш, В.А. Кричкевич. Морфологічні особливості ішемізованої та позаішемічної зон міокарда в пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця.

Мета – виявити особливості адаптаційних і патологічних змін міокарда в зоні його хронічної ішемізації і поза нею у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця (ІХС). Використано інтраопераційні кардіобіоптати, отримані у 40 хворих віком 45–55 років з ангіографічно встановленим стенозом проксимального відділу передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії. Визначено загальний характер і суттєві особливості адаптаційних і патологічних змін ішемізованої і позаішемічної зон міокарда, спричинені патогенетично різними чинниками, встановлено типові варіанти загибелі вентрикулярних кардіоміоцитів у різних за кровопостачанням ділянках хворого серця. Ангіогенний компонент патогенезу хронічної ІХС не вичерпується тільки ураженням магістральних артерій серця і може бути визначений як «недостатність транспортно-трофічного забезпечення функції міокарда». Морфофункціональні зміни міокарда при хронічній ІХС відбуваються за участю взаємопов’язаних транспортно-трофічного, нейрогуморального й імунозапального чинників. Перебудова міокарда в басейні стенозованої магістральної судини серця і поза ним реалізується за принципово різними механізмами: при ішемізації міокарда це, насамперед, пригнічення відтворення макроергічних фосфатів через неадекватну оксигенацію тканини, в той час як у позаішемічних регіонах міокарда до цього призводить тривала компенсаторна гіперфункція, що зумовлює прогресивну пластичну недостатність вентрикулярних кардіоміоцитів.

Повний текст статті