С.М. Кожухов, О.М. Пархоменко, О.І. Іркін, Я.М. Лутай, О.В. ШумаковГостра серцева недостатність у хворих на інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST та систолічною дисфункцією лівого шлуночка: дослідження частоти виникнення, клінічної і прогностичної значущості.

Систолічна дисфункція лівого шлуночка є частим і тяжким ускладненням гострого інфаркту міокарда. Вона призводить до збільшення ризику раптової смерті та серцевої недостатності. У статті наведено результати аналізу клініко-анамнестичних характеристик та даних інструментальних методів досліджень 448 хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента Бї на електрокардіограмі. Проаналізовано прогностичні фактори та причини розвитку гострої серцевої недостатності у пацієнтів із систолічною дисфункцією лівого шлуночка, а також заходи, спрямовані на запобігання їй. Рання діагностика проявів гострої серцевої недостатності та раннє агресивне лікування цих пацієнтів можуть сприяти поліпшенню короткотривалого та віддаленого прогнозу.

Повний текст статті