О.Й. Жарінов, Ю.І. Залізна, К.О. Міхалєв.Серцева недостатність i клінічні характеристики вперше виявленої неклапанної фібриляції передсердь.

Мета – порівняти супутні хвороби, структурно-функціональний стан міокарда та клінічні симптоми в пацієнтів з уперше виявленою фібриляцією передсердь (ВВФП) залежно від функціонального класу (ФК) серцевої недостатності (СН). Серед обстежених 124 пацієнтів у 46 не було ознак СН, у 58 була СН І–ІІ ФК за NYHA, у 20 – СН ІІІ–ІV ФК за NYHA. Оцінювали характер та вираженість симптомів, наявність чинників ризику, супутніх хвороб, показники ліпідного профілю, функції нирок, щитоподібної залози, результати ехокардіографічного дослідження серця та судин. ВВФП асоціювалася зі значною поширеністю фонових серцево-судинних хвороб, цукрового діабету та дисфункції нирок. У пацієнтів без СН або з СН І–ІІ ФК за NYHA частіше спостерігали зворотні форми ВВФП, із СН ІІІ–ІV ФК за NYHA – постійну фібриляцію передсердь на тлі виражених структурно-функціональних змін міокарда. Порівнювані групи суттєво відрізнялися за клінічними симптомами, зареєстрованими у зв’язку із ВВФП. Фонове лікування СН характеризувалося недостатнім застосуванням засобів з доведеною ефективністю, насамперед, b-адреноблокаторів. На момент встановлення діагнозу ВВФП у жодного пацієнта не застосовували антикоагулянтів.

Повний текст статті