О.І. Мітченко, А.В. Руденко, В.Ю. Романов, М.М. Гельмедова, В.В. Гутовський Ліпідознижувальний та антиатеросклеротичний ефект аторвастатину у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу після операції аортокоронарного шунтування.

Мета – оцінити ліпідознижувальний та антиатеросклеротичний вплив терапії аторвастатином у дозі 20–40 мг на ліпідний профіль та прогресування атеросклерозу вінцевих артерій у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) та цукровий діабет (ЦД) 2-го типу після операції аортокоронарного шунтування (АКШ) при спостереженні протягом одного року. Проведено динамічне обстеження і лікування 39 пацієнтів з ІХС та ЦД 2-го типу, що потребували АКШ. Обстеження, зокрема коронаровентрикулографію (КВГ), виконували до втручання та через 12 міс. Оцінювали показники ліпідного, вуглеводного обміну та стан вінцевих судин за даними КВГ. Усім пацієнтам призначали комплексну терапію, що обов’язково включала аторвастатин. Ретроспективно весь контингент було розділено на три групи залежно від прихильності до лікування. До 1-ї групи увійшли пацієнти, що приймали терапію постійно, до 2-ї – із середньою прихильністю, до 3-ї – які припинили прийом терапії. Не дотримуються рекомендацій щодо ліпідознижувальної терапії 15% пацієнтів, дотримуються частково – 54%, висока прихильність – у 31%. Прихильність до лікування аторвастатином у дозі 20–40 мг асоціюється з оптимізацією ліпідного профілю та уповільненням атеросклерозу вінцевих артерій за даними повторних КВГ. Прогресування атеросклерозу реєстрували у 100% хворих, які не дотримувалися терапії, порівняно з 76%, які частково її приймали, та у 42% – з високою прихильністю. Виявлені зміни доводять необхідність забезпечення прихильності до лікування для зменшення ризику серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з ІХС та ЦД 2-го типу після операції АКШ.

Повний текст статті