Л.Г. Воронков, Н.Г. Горовенко, І.Д. Мазур, І.А. Шкурат, Л.С. Мхітарян, Т.Ф. Дроботько Поліморфізм гена (I/D) ангіотензинперетворюючого ферменту та стан вазодилатуючої функції ендотелію у хворих із хронічною серцевою недостатністю.

Мета – з’ясувати наявність зв’язку поліморфізму (I/D) гена ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) зі станом ендотелійзалежної вазодилатації (ЕЗВД) у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю. У дослідження залучено 96 хворих з хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу та систолічною дисфункцією лівого шлуночка. Стан ЕЗВД визначали за допомогою проби з реактивною гіперемією. Рівень АПФ у плазмі реєстрували спектрофлюориметричним методом. Не виявлено залежності стану ЕЗВД від наявності поліморфних варіантів гена АПФ. Активність АПФ у плазмі була однаковою у пацієнтів з генотипами II, ID та DD поліморфізму гена АПФ.

Повний текст статті