Я.М. Логвінов, О.Й. Жарінов, К.О. Міхалєв, О.А. Єпанчінцева.Інформативність нових ехокардіографічних маркерів тромбоутворення у вушку лівого передсердя у хворих з неклапанною фібриляцією передсердь.

Мета роботи – визначити інформативність показників трансторакальної і трансезофагеальної ехокардіографії (ТТЕ і ТЕЕ), отриманих за допомогою тканинної допплерографії та М-режиму, для оцінки ризику тромбоутворення у вушку лівого передсердя (ВЛП) при неклапанній фібриляції передсердь (ФП), а також порівняти їх з традиційними маркерами тромбоутворення. Обстежили 121 хворого з персистентною та постійною формами ФП неклапанного походження, яким виконали ТТЕ і ТЕЕ. Пацієнтів розділили на три групи залежно від ступеня вираження феномену спонтанного ехоконтрастування (ФСК) або наявності тромбу у ВЛП: група 1 – пацієнти без ФСК або з ФСК 1–2-го ступеня (n=73), група 2 – з ФСК 3–4-го ступеня (n=28), група 3 – пацієнти з тромбом у ВЛП (n=20). Збільшення ризику тромбоутворення у ВЛП асоціювалося з порушеннями структурно-функціонального стану лівого передсердя, ВЛП та лівого шлуночка. Параметри структурно-функціонального стану ВЛП, оцінені за допомогою ТЕЕ та ТТЕ, характеризувалися високою діагностичною точністю та прогностичною цінністю щодо визначення ризику тромбоутворення.

Повний текст статті