І.Є. Бєлая Інформативність векторкардіографії за тромболізису у хворих із гострим інфарктом міокарда

Переваги тромболітичної терапії (ТЛТ) безперечні у разі відсутності можливості своєчасного й оптимального первинного черезшкірного коронарного втручання. При цьому методом інструментального контролю ефективності ТЛТ залишається електрокардіограма (ЕКГ). Однак у випадку виникнення ятрогенних ускладнень до завершення інфузії препарату оцінку результативності введення тромболітичного засобу не проводять. Тому використання векторкардіографії на доповнення до ЕКГ дозволяє об’єктивізувати результати незавершеної ТЛТ. Застосування векторкардіографії дає можливість детально досліджувати електрорушійну силу серця у хворих із гострою коронарною патологією навіть за незавершеної ТЛТ, коли клінічно й за допомогою традиційної ЕКГ-діагностики неможливо одержати вичерпну інформацію.

Повний текст статті