І.А. Плеш, Л.І. Гайдич.Взаємозв’язок тонусу та об’єму заповнення центральних вен у хворих на есенціальну гіпертензію II стадії з різним циркадним ритмом артеріального тиску

Мета роботи – поліпшити діагностику окремих форм перебігу есенціальної гіпертензії (ЕГ) ІІ стадії на підставі комплексного вивчення тонусу центральних венозних судин, смакової чутливості до кухонної солі, окремих аспектів водно-сольового обміну залежно від характеру добового ритму артеріального тиску (АТ). У 84 хворих на ЕГ ІІ стадії зі структурою циркадного ритму АТ dipper, non-dipper та night-picker вивчали тонус венозних судин за даними центрального венозного тиску (ЦВТ) та компресійно-декомпресійної проби на передпліччі за авторською методикою, поріг смакової чутливості до кухонної солі (ПСЧКС), концентрацію Na+ у сироватці крові та добову екскрецію Na+ із сечею. За даними добового моніторування АТ встановлено, що серед обстежених переважають хворі з низьким добовим індексом (non-dipper та night-picker) – відповідно 52,4 і 9,5 %. У цих групах у більшості хворих АГ поєднана з венозною гіпертензією. Зростання ПСЧКС з рівнем добової екскреції Na+ при недостовірному зниженні добового діурезу у хворих з добовим ритмом non-dipper та night-picker засвідчує, що артеріовенозна гіпертензія у них зумовлена гіперволемічним варіантом перебігу захворювання.

Повний текст статті