В.Н. Коваленко, А.С. Гавриш.Ишемическая кардиомиопатия: нейрогуморальные и иммуновоспалительные аспекты пато- и морфогенеза.

У рекомендаціях висвітлено основні положення щодо тактики ведення хворих із вадами серця відповідно до стандартів сучасної доказової медицини. Порівняно із попередніми рекомендаціями переглянуто алгоритми ведення хворих, розширено спектр показань та протипоказань, відкореговано класи рекомендацій та рівні доказів до різних методів лікування згідно з результатами останніх досліджень. Зокрема, принципово оновлено алгоритм ведення хворих із аортальним стенозом, рекомендації щодо застосування транскатетерної імплантації аортального клапана та черезшкірної пластики клапана «край до краю». Окрім цього, в нових рекомендаціях зроблено акцент на стратифікацію ризику і комплексний підхід до ведення хворих із клапанною патологією, який враховує узгоджену думку кількох спеціалістів щодо подальшої тактики лікування.

Повний текст статті