Н.Б. Іванюк, О.Й. Жарінов, К.О. Міхалєв, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров. Зміни фракції викиду лівого шлуночка в пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією після аортокоронарного шунтування

Мета – встановити чинники, які дозволяють передбачити поліпшення систолічної функції лівого шлуночка після операції артокоронарного шунтування (АКШ) у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ). У зрізовому одноцентровому дослідженні проаналізували дані, отримані при обстеженні 111 пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця, зниженою (менше 45 %) ФВ ЛШ і клінічними ознаками серцевої недостатності, послідовно відібраних для операції АКШ. Тривалість періоду спостереження становила 6–12 міс. У залучених у дослідження пацієнтів середня ФВ ЛШ збільшилася з 35 % (30–39 %) до 42 % (35–45 %), в середньому – на 18,9 % (5,3–32,4 %). Поділ пацієнтів на групи здійснювали ретроспективно, залежно від динаміки показника ФВ ЛШ. У 1-й групі (n=22) спостерігали від’ємний приріст або відсутність динаміки ФВ ЛШ, у 2-й (n=58) – збільшення ФВ ЛШ на 1–19 %, у 3-й (n=31) – збільшення ФВ ЛШ на 20 і більше %. Підвищення ФВ ЛШ після операції АКШ виявилося найбільш відчутним у пацієнтів з найнижчими вихідними показниками ФВ ЛШ, ураженням стовбура лівої вінцевої артерії та клінічними виявами застійної серцевої недостатності. Важливими предикторами поліпшення насосної функції серця стали імплантація трьох і більше шунтів та виконання супутньої пластики тристулкового клапана.

Повний текст статті