Г.В. Книшов, В.М. Коваленко, В.В. Лазоришинець, К.В. Руденко, Ю.В. Давидова, Л.М. Прокопович, С.О. Сіромаха. Сучасний стан і перспективи розвитку екстреної, невідкладної кардіохірургії та інтервенційної кардіології в Україні

Проаналізовано перспективи створення системи екстреної, невідкладної кардіохірургічної та інтервенційної допомоги, спрямованої на збереження життя пацієнтів і зменшення ступеня інвалідизації населення України. За статистичними даними, потреба в екстреній кардіохірургічній допомозі в Україні становить близько 200 тис. випадків на рік, 108 тис. з яких є причиною фатальних наслідків. Враховуючи наявність широкої мережі кардіохірургічних центрів і центрів інтервенційної кардіології, високоспеціалізованих фахівців, новітнього медичного обладнання і досвіду лікування пацієнтів з екстреною кардіохірургічною патологією, створення розвиненої системи екстреної та невідкладної кардіохірургічної допомоги в Україні є вкрай необхідним і реальним у найближчий період.

Повний текст статті