Ю.М. Сіренко, Г.Д. Радченко, І.М. Марцовенко від імені учасників дослідження Контроль артеріального тиску в пацієнтів з цукровим діабетом

Метою дослідження було виявити клініко-демографічні особливості пацієнтів з цукровим діабетом (ЦД) та артеріальною гіпертензією (АГ), що брали участь у багатоцентровому дослідженні “Можливості ефективного контролю артеріального тиску за допомогою вітчизняних ліків”, порівняно з пацієнтами з АГ без ЦД та оцінити можливості контролю артеріального тиску (АТ) у цієї категорії пацієнтів. У дослідження включили 10 158 пацієнтів, у тому числі 1208 пацієнтів з АГ і ЦД 2-го типу і 8950 хворих з АГ без ЦД. Встановлено, що пацієнти з АГ та ЦД відрізнялися від пацієнтів з АГ без ЦД тим, що мали більшу частоту ускладнень (серцева недостатність, ураження нирок, інфаркт міокарда, інсульт), супутньої патології (ішемічна хвороба серця), факторів ризику (дисліпідемія, обтяжена спадковість, старший вік, ожиріння) та більший рівень систолічного і діастолічного АТ, а також нижчу прихильність до лікування. ЦД достовірно частіше виявляли у хворих на АГ з ожирінням та зниженою фізичною активністю. В групі пацієнтів з ЦД рівень АТ на всіх етапах спостереження залишався більш високим, ніж у групі хворих без ЦД. Частота досягнення АТ менше 140/90 мм рт. ст. у групі з ЦД була достовірно меншою (54,7 %), ніж у групі без ЦД (71,8 %). А частота досягнення цільового рівня АТ у хворих з ЦД (менше 130/80 мм рт. ст.) була лише 16,4 %, незважаючи на більш інтенсивне лікування.

Повний текст статті