Ю.М. Сіренко, Г.Д. Радченко, І.М. Марцовенко від імені учасників дослідження Контроль артеріального тиску в різних регіонах України за даними багатоцентрового дослідження “Можливості ефективного контролю артеріального тиску за допомогою вітчизняних ліків”

Метою дослідження було оцінити результати лікування упродовж 3 міс пацієнтів з артеріальною гіпертензією практичними лікарями (п=531) залежно від регіону України. Дослідження базується на результатах обстеження 7935 пацієнтів, які залежно від місця проживання були розподілені на 7 груп. Усім пацієнтам проводили офісне вимірювання артеріального тиску (АТ), електрокардіографію, оцінку прихильності до лікування на початку та через 3 міс терапії переважно вітчизняними препаратами. Встановлено, що за допомогою вітчизняних препаратів можна досягати цільового АТ у більшості пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Проте в різних регіонах України частота досягнення цільового офісного АТ була різною (від 52,5 до 70 %) – найбільшою у таких регіонах, як м. Київ, Полтавська та Вінницька області, Запорізька і Дніпропетровська області; найменшою – у Донецькій та Луганській областях, західних областях, Чернігівській області та південних областях (Херсонській, Миколаївській, Одеській областях та містах Сімферополь та Севастополь). Визначено причини недостатнього контролю АТ у вказаних регіонах, які були різними для кожного регіону.

Повний текст статті