Л.П. Терешкевич Корекція системних метаболічних порушень у ранній післяінфарктний період

Відновлення толерантності до фізичного навантаження є одним з головних критеріїв ефективності лікування в ранній післяінфарктний період і головною метою реабілітаційних заходів. Важлива роль у цьому аспекті належить корекції метаболічних порушень. Обстежено 105 хворих з гострим інфарктом міокарда, спостереження за ними вели упродовж 6 міс. Усі хворі були розподілені на дві групи залежно від призначеної терапії: 1-ша група включала 50 пацієнтів, що отримували базисну терапію і еналаприл; 2-га група – 55 хворих, яким додатково до базисного лікування призначали периндоприл. Усім пацієнтам визначали показники ліпідного та вуглеводного обміну, активності системного запалення та оксидантного стресу, а також коронарний резерв за даними велоергометри. Було встановлено, що зниження толерантності до фізичного навантаження обумовлене не тільки розміром інфаркту міокарда і залишковим атеросклерозом вінцевих артерій, а й значними системними порушеннями рівнів ліпопротеїнів крові, проатерогенними змінами їх профілю, активацією оксидантного стресу. В 2-й групі протягом спостереження в 1,5-2 рази збільшувалася кількість пацієнтів, які досягли розрахункової потужності, що супроводжувалося пригніченням атерогенної модифікації крові, активності системного запалення та інтенсивності оксидантного стресу.

Повний текст статті