В.Й. Целуйко, О.О. Білостоцька, К.Ю. Кіношенко Коригований інтервал QT та дисперсія інтервалу QT у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію

Мета дослідження – оцінити поширеність подовженого коригованого інтервалу QTc та збільшеної дисперсії інтервалу QT серед хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію (ГКМП) та їх зв’язку з клініко-інструментальними даними та факторами ризику раптової смерті. Обстежено 90 пацієнтів з ГКМП. У 75,8 % хворих на ГКМП з подовженим коригованим інтервалом QT на стандартній ЕКГ спокою виявлено фактори ризику раптової серцевої смерті. У хворих з подовженим коригованим інтервалом QT достовірно частіше виявляли такі порушення ритму, як шлуночкова екстрасистолія та нестійка шлуночкова тахікардія. Визначено позитивний кореляційний зв’язок між величиною коригованого інтервалу QT, дисперсією QT та факторами ризику раптової серцевої смерті, такими як нестійка шлуночкова тахікардія, гіпотензія у відповідь на фізичне навантаження, фібриляція передсердь, обструкція виносного тракту лівого шлуночка, та товщиною гіпертрофованої ділянки міокарда 3 см і більше. Встановлено потужний позитивний зв’язок між дисперсією ОТ та рестриктивним типом діастолічної дисфункції міокарда, яка виявляється на пізніх стадіях захворювання і пов’язана з фіброзними змінами у міокарді.

Повний текст статті