В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Чернюк, О.О. Даниленко, Р.М. Кириченко, Й.Й. Гіреш, Є.Ю. Тітов, Н.С. Поленова. Міокардит: сучасний стан проблеми і пошук нових підходів до діагностики

У статті висвітлено проблему поширеності міокардиту, наведено характеристику сучасних підходів до діагностики, описано еволюцію діагностичних критеріїв цього захворювання, проаналізовано питання, що виникають при диференційній діагностиці міокардиту. Хоча на сьогодні ендоміокардіальна біопсія залишається золотим стандартом для верифікації діагнозу міокардиту, її застосування в клінічній практиці значною мірою обмежено. В останнє десятиліття спостерігається швидкий розвиток неінвазивних методів діагностики запального процесу в міокарді, таких як магнітно-резонансна томографія з контрастуванням, зокрема Т1 і Т2-картування, позитронна емісійна комп’ютерна томографія та новітніх ехокардіоаграфічних методик, таких як спекл-трекінг ехокардіографія. Також представлено власний досвід з оцінкою гендерних особливостей різних клінічних виявів міокардиту з визначенням їх чутливості й спеціфічності для встановлення діагнозу.

Повний текст статті