В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Федьків, С.В. Чернюк, Р.М. Кириченко, О.В. Дмитриченко. Дослідження варіабельності серцевого ритму та структурно-функціонального стану серця в пацієнтів з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією

Мета – вивчити особливості варіабельності ритму серця та структурно-функціонального стану серця в пацієнтів з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією (ДКМП). Обстежено 56 осіб, яких розділили на дві групи. Першу групу становили 34 хворих з клінічно підозрюваним міокардитом, до другої – увійшли 22 пацієнти з ДКМП. Усі обстежені мали систолічну дисфункцію лівого шлуночка – фракція викиду становила ≤ 45 %. У результаті встановлено, що у хворих на ДКМП порівняно з пацієнтами з міокардитом виявлено більш виражене порушення балансу симпатичної і парасимпатичної регуляції серцевого ритму за нижчими показниками варіабельності ритму серця (SDNN і HF/LF на 24,3 та 52,7 % відповідно) та більш частий розвиток порушень ритму (шлуночкової екстрасистолії та нестійкої шлуночкової тахікардії відповідно на 57,1 та 51,6 %), що асоціюється із виявленням дифузних фібротичних змін міокарда при магнітно-резонансній візуалізації серця з відстроченим контрастуванням. Встановлено взаємозв’язок між порушенням балансу симпатичної і парасимпатичної регуляції серцевого ритму та наявністю надшлуночкових порушень ритму із розміром правого і лівого передсердь як при міокардиті, так і при ДКМП.

Повний текст статті