В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Т.І. Гавриленко, С.В. Федьків, С.В. Чернюк, Р.М. Кириченко, О.О. Даниленко. Особливості імунного статусу та структурних змін серця в пацієнтів з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією

Мета – вивчити відмінності імунного статусу та структурних змін серця у пацієнтів з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією (ДКМП). Обстежено 82 пацієнтів, розділених на дві групи. Першу групу становили 54 особи з міокардитом, до другої групи увійшли 28 пацієнтів з ДКМП, до контрольної – 20 практично здорових осіб. Усі досліджувані пацієнти мали систолічну дисфункцію лівого шлуночка (фракція викиду становила ≤ 45 %). Проведеними дослідженнями встановлено, що в пацієнтів з міокардитом дилатація і систолічна дисфункція лівого шлуночка асоціюються з активним запальним процесом у міокарді, який характеризується вираженою активацією імунопатологічних реакцій клітинного і гуморального імунітету та підтверджується набряком і гіперемією, виявленими при магнітно-резонансній візуалізації серця. Водночас у хворих з ДКМП порівняно з пацієнтами з міокардитом відзначено меншу активність імунопатологічних реакцій, особливо клітинного типу. Дилатація і систолічна дисфункція лівого шлуночка у хворих з ДКМП не були пов’язані з активністю імунозапальної відповіді, при цьому доведена їх асоціація з наявністю дифузних фібротичних змін міокарда при магнітно-резонансній візуалізації серця.

Повний текст статті