О.М. Ковальова, Т.В. Ащеулова, С.В. Іванченко, О.В. Гончарь. Взаємозв’язок рівня хемерину в сироватці крові та метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу

Мета – дослідити взаємозв’язок рівня хемерину в сироватці крові та метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) залежно від індексу маси тіла (ІМТ). Обстежено 82 пацієнтів (34 чоловіків і 48 жінок віком 38–76 років) з ГХ, у тому числі 39 хворих із супутнім ожирінням. Пацієнтів розділили на групи залежно від ІМТ і на кластери залежно від рівня хемерину в сироватці крові та ІМТ. Встановлено, що концентрація хемерину в усіх групах пацієнтів з ГХ була статистично значуще вищою, ніж у контрольній групі, незалежно від наявності супутнього ожиріння. Показано, що відносно низькі середні значення рівня хемерину в сироватці крові та ІМТ асоціювалися з більш сприятливим станом ліпідного обміну; зростання концентрації хемерину або ІМТ асоціювалося зі статистично значущим зниженням рівня холестерину ліпопротеїнів високої щільності з тенденцією до зростання коефіцієнта атерогенності. Висвітлено зв’язок між вищими рівнями хемерину в сироватці крові у хворих на ГХ із супутнім ожирінням та наявністю в таких пацієнтів цукрового діабету, а також виявів функціонального ураження нирок, що обґрунтовує доцільність подальших досліджень у цьому напрямку.

Повний текст статті