Н.А. Крушинська, Ю.М. Сіренко. Аналіз поширеності синдрому обструктивного апное сну у хворих із резистентною артеріальною гіпертензією.

Мета – проаналізувати поширеність синдрому обструктивного апное сну (СОАС) і стан пружно-еластичних властивостей артерій у хворих з резистентною артеріальною гіпертензією (АГ). У дослідження залучено 149 осіб (112 (75,2 %) чоловіків та 37 (24,8 %) жінок) віком у середньому (53,12±2,43) року з рівнем артеріального тиску (АТ) у середньому (150,17±5,77)/(94,43±3,60) мм рт. ст. У 90 пацієнтів діагностовано резистентну АГ; у 59 хворих, які приймали 1–3 препарати, АГ була визнана як медикаментозно контрольована. СОАС діагностували у разі значення індексу апное та гіпопное ≥ 5 подій за 1 год, АГ визначали як резистентну при АТ ≥ 140 та/або 90 мм рт. ст. при прийомі трьох антигіпертензивних препаратів в оптимальних дозах, один з яких діуретик. У хворих із резистентною АГ виявлено на 22,8 % достовірно більшу поширеність СОАС порівняно з хворими з медикаментозно контрольованою АГ із переважанням СОАС середнього та тяжкого ступенів (відповідно 24,4 та 37,8 %). Хворі з резистентною АГ мають на 20,3 мм рт. ст. вищий центральний аортальний тиск (Р<0,0001), на 13,9 % вищий індекс маси міокарда лівого шлуночка (Р<0,05), на 1,95 м/с вищу швидкість поширення пульсової хвилі артеріями еластичного типу та на 1,08 м/с вищу швидкість поширення пульсової хвилі артеріями м’язового типу порівняно з хворими з контрольованою АГ, що свідчить про підвищення жорсткості артерій.

Повний текст статті