Н.А. Крушинська, Ю.М. Сіренко. Оцінка порушень пружно-еластичних властивостей артерій у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та синдромом обструктивного апное сну.

Мета – оцінити пружно-еластичні властивості артерій у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) та синдромом обструктивного апное сну (СОАС). У дослідження залучили 82 пацієнтів з АГ та СОАС і 24 хворих на АГ без СОАС (група контролю) віком у середньому (50,94±2,56) року. Середній АТ – (153,68±5,87)/(95,70±3,37) мм рт. ст. Встановлено, що хворі на АГ із СОАС порівняно з групою контролю мають гірші показники еластичності артерій – достовірно вищу швидкість поширення пульсової хвилі артеріями еластичного типу ((11,94±0,58) проти (10,18±0,44) у пацієнтів без СОАС; Р<0,02) та вищий рівень центрального аортального тиску – на 7,55 мм рт. ст. ((134,59±2,63) мм рт. ст. при СОАС проти (127,04±2,50) мм рт. ст. у хворих без СОАС; Р<0,05). Пацієнти з АГ та тяжким СОАС мають достовірно вищий рівень денної сонливості та індекс маси тіла.

Повний текст статті