О.В. Курята, Ю.С. Кушнір. Прямий вплив на ішемізований міокард: вивчені та нові можливості

Розглянуто властивості метаболічного антиангінального препарату триметазидину та методи його застосування у хворих з ішемічною хворобою серця та стенокардією. Представлено результати досліджень, присвячених використанню триметазидину в лікуванні пацієнтів, які перенесли аортокоронарне шунтування і черезшкірну транслюмінальну коронарну ангіопластику. Застосування триметазидину у хворих із хронічною серцевою недостатністю, а також у пацієнтів після реваскуляризації є перспективним і клінічно значущим напрямком, який потребує подальшого вивчення.

Повний текст статті