І.Г. Лебідь, І.М. Ємець. Стать-детерміновані відмінності в оперованих та неоперованих дорослих із природженими вадами серця

Мета – визначити стать-детерміновані особливості в оперованих та неоперованих дорослих з природженими вадами серця для формування стратегії надання кардіологічної допомоги, оцінки ризику кардіологічних і кардіохірургічних втручань. Перебіг природжених вад серця в оперованих та неоперованих дорослих має низку суттєвих відмінностей залежно від статі пацієнта. У структурі діагнозів природжених аномалій серця та магістральних судин у жінок статистично значуще переважали септальні дефекти, відкрита артеріальна протока, в чоловіків – патологія аортального клапана та коарктація аорти. В осіб жіночої статі статистично значуще частіше в анамнезі зареєстровано аритмії, тяжчий функціональний клас серцевої недостатності за NYHA, що потребувало більш частого призначення та корекції медикаментозної терапії. Куріння, як чинник ризику серцевих захворювань, статистично значуще частіше спостерігали в чоловіків. Як серед жінок, так і серед чоловіків переважали хворі, що перенесли кардіохірургічні втручання при низькому показнику летальності (0,34 %). У чоловіків статистично значуще частіше були виконані втручання при коарктації аорти. Кардіохірургічні втручання, виконані у жінок віком понад 18 років, статистично значуще частіше проводилися при дефекті міжпередсердної перегородки та частковому аномальному дренажі легеневих вен, у чоловіків частіше виконували операції та черезшкірні втручання при тетраді Фалло.

Повний текст статті