О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, К.О. Яновська, М.М. Гельмедова, Л.В. Якушко, Т.В. Беляєва, І.В. Чулаєвська Індекс лептин/адипонектин як новий додатковий сурогатний маркер атеросклеротичного ураження.

Мета роботи – вивчити особливості адипокінів жирової тканини та сурогатних маркерів атеросклерозу у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з метаболічним синдромом, залежно від наявності ішемічної хвороби серця (ІХС). Обстежено 87 чоловіків: 44 – з гіпертонічною хворобою та супутньою ІХС і 43 – з гіпертонічною хворобою без ІХС. Визначали індекс маси тіла, рівні глюкози, інсуліну, ліпідів крові, лептину, адипонектину, відношення лептин/адипонектин (Л/А), індекс НОМА, товщину комплексу інтима – медіа (КІМ) загальної сонної артерії, показник ендотелійзалеж ної вазодилатації. Спостерігали тенденцію до більш значного зростання проатерогенного адипокіну – лептину та індексу Л/А у пацієнтів із супутньою ІХС. Відзначено тенденцію до максимального потовщення КІМ у чоловіків з ІХС та цукровим діабетом. Індекс Л/А може слугувати додатковим сурогатним маркером атеросклеротичного ураження, збільшення якого корелює з кількістю атеросклеротично уражених вінцевих артерій і показником КІМ.

Повний текст статті