О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, О.Ю. Кулик, Г.О. Шкрьоба.Лептинорезистентність у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом

Мета – дослідити рівні лептину та рецепторів до лептину у хворих з гіпертонічною хворобою (ГХ) та метаболічним синдромом (МС). Обстежено 80 пацієнтів (43 жінки та 37 чоловіків), яких було розділено на клінічні групи залежно від порушень вуглеводного обміну та кількості ознак МС. Встановлено, що збільшення ступеня ожиріння у хворих з ГХ та МС супроводжується зростанням порушень вуглеводного обміну та асоціюється зі збільшенням рівня лептину і зменшенням концентрації рецепторів до лептину. Збільшення ознак МС у хворих з ГХ асоціюється зі зростанням виявів гіперлептинемії поряд з формуванням резистентності до лептину, маркером якої є зниження рівня лептинових рецепторів. Чим більшим було відношення рівень лептину / рівень рецепторів до лептину у хворих з ГХ та МС, тим глибшими були порушення вуглеводного обміну, що може свідчити про тісний зв’язок гіперлептинемії та лептинорезистентності з формуванням кардіометаболічного ризику.

Повний текст статті