М.І. Лутай від імені учасників дослідження ТРІУМФ. Ефективність комбінованої терапії артеріальної гіпертензії в Україні: результати багатоцентрового дослідження ТРІУМФ

Мета – оцінити результати досягнення контролю артеріального тиску в загальній популяції осіб з артеріальною гіпертензією під час амбулаторного спостереження залежно від кількості застосовуваних антигіпертензивних препаратів, а також вивчити профіль артеріального тиску в пацієнтів із неконтрольованою артеріальною гіпертензією, які одночасно приймають два або три антигіпертензивні засоби. Мультицентрове проспективне дослідження ТРІУМФ (АнтигіперТензивна теРапІя в Україні – оптиМізація артеріального тиску в Фокусі) проводили з 14.12.2015 р. до 02.04.2016 р. Перша частина дослідження – скринінг пацієнтів. До другої частини дослідження залучили 1213 осіб (48 % чоловіків і 52 % жінок), у яких на етапі скринінгу, незважаючи на прийом 2–3 препаратів, артеріальний тиск перевищував цільовий рівень – менше 140/90 мм рт. ст. Хворим проводили корекцію антигіпертензивної терапії. При цьому 1213 пацієнтам рекомендували перехід на прийом потрійної фіксованої комбінації. Як потрійну фіксовану комбінацію антигіпертензивних препаратів у 1207 (99 %) осіб було обрано периндоприл / індапамід / амлодипін (Трипліксам), у 143 (11,8 %) пацієнтів рекомендовано прийом зазначеної фіксованої комбінації та іншої антигіпертензивної терапії. Через 2 міс прийому досліджуваного препарату зареєстровано статистично значуще зниження офісного артеріального тиску: систолічного – на 36,12 мм рт. ст. (Р<0,001), діастолічного – на 15,09 мм рт. ст. (Р<0,001). Цільового рівня артеріального тиску (< 140/90 мм рт. ст.) досягнуто в 1120 (94,04 %) осіб. Перехід на оригінальну потрійну фіксовану комбінацію антигіпертензивних препаратів (периндоприлу, амлодипіну та індапаміду (Трипліксам)) значно підвищує ефективність антигіпертензивної терапії і дозволяє досягти контролю артеріального тиску в 94 % хворих на артеріальну гіпертензію, у яких раніше не досягали його під час прийому 2–3 антигіпертензивних препаратів. Статистично значуще зниження рівня артеріального тиску під час прийому фіксованої комбінації периндоприлу, індапаміду та амлодипіну спостерігали в усіх підгрупах хворих, незалежно від початкової терапії і рівня артеріального тиску.

Повний текст статті