В.М. Корнацький, І.Л. Ревенько Медико-соціальні аспекти цереброваскулярних хвороб в Україні.

Інсульт є однією з основних медико-соціальних проблем, оскільки посідає друге місце серед причин смертності і перше серед стійкої втрати працездатності в усіх країнах світу. В роботі проведено аналіз захворюваності та смертності внаслідок інсультів за період 1999–2008 рр. в Україні та її регіонах. Проаналізовано епідеміологічну ситуацію та визначено відносний ризик захворюваності та смертності внаслідок цереброваскулярних хвороб у областях країни. Розглянуто особливості організації надання медичної допомоги хворим з інсультами в Україні.

Повний текст статті