В.М. Коваленко, Т.В. Талаєва, А.С. Козлюк.Метаболічний синдром: механізми розвитку, значення як фактора серцево-судинного ризику, принципи діагностики та лікування.

Наведено дані вітчизняної та зарубіжної літератури, присвяченої основним патогенетичним механізмам метаболічного синдрому (МС) і його ролі в розвитку серцево-судинної патології. Висвітлено проблемні аспекти діагностики синдрому інсулінорезистентності та визначення його поширеності серед населення. Детально описано патогенетичні взаємозв’язки між компонентами МС, патологічний вплив кожного з них та значущість їх поєднання. Особливу увагу приділено системному запаленню низьких градацій як одному з можливих чинників розвитку і прогресування синдрому інсулінорезистентності. Розглянуто можливі терапевтичні підходи з урахуванням патогенетичного підґрунтя МС. Очевидною залишається необхідність більш поглибленого вивчення механізмів МС, що допомогло б сформувати більш ефективні підходи до корекції метаболічних порушень та запобігання розвитку клінічно виражених форм ішемічної хвороби серця.

Повний текст статті