Л.А. Міщенко. Предиктори погіршення функціонального стану нирок у хворих на гіпертонічну хворобу.

Мета – встановити предиктори погіршення функціонального стану нирок у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) за даними 5-річного проспективного спостереження. У дослідження залучено 84 хворих на ГХ, у яких на початку та через 5 років оцінювали характеристики добового ритму артеріального тиску (АТ), показники вуглеводного та ліпідного метаболізму й активність системного запалення низької градації. Функціональний стан нирок визначали на основі розрахункового кліренсу креатиніну та екскреції альбуміну із сечею. Встановлено, що погіршення функціонального стану нирок асоціюється з гіршим, ніж у групі порівняння, контролем АТ, поглибленням інсулінорезистентності (r=–0,37; Р=0,02), зростанням урикемії (r=–0,36; Р=0,01) та вмісту в крові холестерину ліпопротеїнів низької щільності (r=–0,31; Р=0,02). Предикторами погіршення функції нирок є збільшення вихідних показників креатиніну крові, активності системного запалення, екскреції альбуміну із сечею та підвищення середньоденного пульсового АТ: відносний ризик зниження кліренсу креатиніну зростає в 2,9 разу за наявності мікроальбумінурії; в 2,3 разу, якщо вміст С-реактивного білка в крові перевищує 4,2 мг/л, та в 1,8 разу, якщо пульсовий середньоденний АТ перевищує 60 мм рт. ст. Таким чином, погіршення функції нирок у хворих на ГХ пов’язане не тільки з високим пульсовим АТ, а й з активацією запального процесу низької градації та наявністю мікроальбумінурії.

Повний текст статті