О.І. Мітченко, М.Н. Мамедов, Т.В. Колесник, А.Д. Дєєв, В.Ю. Романов, Г.Я. Ілюшина. Особливості поширеності чинників серцево-судинного ризику в жінок залежно від наявності менопаузи

Мета – здійснити субаналіз чинників серцево-судинного та кардіометаболічного ризику в жіночій когорті великого популяційного дослідження, проведеного в м. Дніпропетровську у 2009–2013 рр., залежно від наявності менопаузи. Зареєстровано відносно нижчий порівняно із середньоєвропейським вік формування менопаузи в жіночій популяції міського населення України ((48,9±0,3) року), що супроводжується значною маніфестацією чинників серцево-судинного ризику. З настанням менопаузи реєструють достовірне збільшення частоти виявлення надлишкової маси тіла та ожиріння в середньому сумарно до 81,4 %. З настанням менопаузи поширеність артеріальної гіпертензії зростає вдвічі порівняно з жінками репродуктивного віку (з 30,2 до 68,1 %), а також достовірно зростає поширеність проатерогенних порушень ліпідного та вуглеводного обміну. Поширеність куріння знижується з настанням менопаузи з 18,6 до 7 %, проте цей чинник ризику зберігається і в старших вікових групах. Зростання поширеності чинників ризику може асоціюватися з більш ранньою маніфестацією серцевої патології на тлі гіпоестрогенемії в популяції.

Повний текст статті