О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, Г.Я. Ілюшина. Порушення ліпідного обміну та сурогатні маркери атеросклерозу у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі фізіологічної та постхірургічної менопаузи

Мета – порівняти показники ліпідного спектра крові та ранні маркери атеросклерозу (товщина комплексу інтима – медіа, наявність атеросклеротичних бляшок у сонних артеріях) на тлі фізіологічної й постхірургічної менопаузи, а також оцінити вплив на ці параметри замісної гормональної терапії (ЗГТ), призначеної для запобігання виникненню посткастраційних клімактеричних симптомів, у жінок з гіпертонічною хворобою (ГХ). Обстежено 112 жінок з ГХ II стадії: 1-ша група (n=37) – з ГХ II стадії і постхірургічною менопаузою в репродуктивному віці без ЗГТ; 2-га (n=37) – з ГХ II стадії і постхірургічною менопаузою, яким призначали комбіновану ЗГТ; 3-тя (n=38) – з ГХ II стадії на тлі фізіологічної менопаузи без ЗГТ. У пацієнтів з ГХ та постхірургічною менопаузою, які не отримували ЗГТ, виявлено найбільші серед обстежених хворих проатерогенні зміни показників ліпідного обміну. Серед пацієнтів з ГХ, постхірургічною менопаузою та використанням ЗГТ реєстрували найбільшу частку осіб з ізольованою гіпертригліцеридемією (8,1 %). У пацієнтів з ГХ та постхірургічною менопаузою, які не отримували ЗГТ, зареєстровано найбільшу товщину комплексу інтима – медіа сонних артерій (Р<0,01) серед обстежених, а також найбільшу частку хворих (83,7 %) з ранніми маркерами атеросклерозу у вигляді атеросклеротичних бляшок у сонних артеріях. Призначення ЗГТ молодим жінкам з ГХ, які не досягли середнього популяційного віку менопаузи та перенесли гістероваріоектомію, асоціюється з оптимальними характеристиками ліпідного обміну, може чинити антиатерогенний вплив на судинну стінку та бути рекомендовано як додатковий захід первинної профілактики серцево-судинних захворювань. Виявлення атеросклеротичної бляшки в сонних артеріях у таких хворих має слугувати критерієм заміни гормональної терапії на фітоестрогени або інші негормональні альтернативні методи лікування.

Повний текст статті