Е.Ф. Барінов, О.М. Сулаєва, Н.М. Канана, К.І. ГатінаМолекулярні механізми функціонування та роль рецепторів P2Y1 та P2Y12 у тромбогенезі.

Е.Ф. Барінов, О.М. Сулаєва, Н.М. Канана, К.І. Гатіна
Молекулярні механізми функціонування та роль рецепторів P2Y1 та P2Y12 у тромбогенезі

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Проаналізовано роль пуринових рецепторів тромбоцитів (P2Y1 та P2Y12) у тромбогенезі в нормі і при серцево-судинній патології. Розглянуто внутрішньоклітинні сигнальні шляхи, асоційовані з рецепторами P2Y1 та P2Y12 і біологічні ефекти пуринових нуклеотидів (аденозиндифосфат) на тромбоцити. Досліджено роль генетичного поліморфізму, сенситивности рецепторів і механізмів десенситизації в модуляції реактивності тромбоцитів. Проаналізовано можливі підходи до антитромбоцитарної терапії у пацієнтів із коронарною патологією.

Повний текст статті